Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van woongebouwen.

Wens je een woning of appartement te verhuren of te verkopen? Dan ben je als eigenaar verplicht om een EPC van het woongebouw te laten opmaken door een erkend energiedeskundige. Dit certificaat moet beschikbaar zijn de woning te koop of te huur aangeboden wordt.

Tarieven

Prijs EPC (incl. BTW) Prijs COMBI (incl. BTW)*
Studio € 178,00 € 248,00
Appartement € 209,00 € 279,00
Rijwoning € 209,00 € 289,00
Halfopen bebouwing € 209,00 € 289,00
Vrijstaande woning € 219,00 € 329,00


* COMBI (energieprestatiecertificaat + elektrische keuring): Prijzen enkel geldig wanneer beide controles aansluitend worden uitgevoerd tijdens één plaatsbezoek, tenzij anders vermeld door Controle Direct bij het maken van de afspraak. Alle vermelde prijzen zijn enkel geldig wanneer u gebruik maakt van één van onze online betalingsmethodes. Wenst u contant ter plaatse te betalen? Dat kan mits een toeslag van € 5,00 incl. BTW.  De vermelde prijzen zijn enkel geldig voor studio’s, woningen of appartementen.

EPC

Het EPC of energieprestatiecertificaat moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders de energiezuinigheid van een woning kunnen inschatten en deze informatie kunnen meenemen in hun beslissingsproces. Daarnaast kunnen verkopers en verhuurders de energiebesparende kenmerken van een woning benadrukken. Het EPC beschikt over een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal houdt rekening met de isolatie en de luchtdichtheid van de woning. De installaties voor verwarming en voor de productie warm tapwater worden ook beoordeeld. De berekening houdt echter geen rekening met het verbruikersgedrag van vorige bewoners van de woning. Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een aantal energiebesparende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te maken. Deze investeringen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven potentiële kopers of huurders de kans om het nut van energiebesparende investeringen nader te bestuderen. Het afgeleverde EPC is 10 jaar geldig.
[accordion][toggle title=”Kan ik documenten klaarleggen voor de energiedeskundige?” state=”opened”] Het is van groot belang dat de energiedeskundige over zoveel mogelijk informatie beschikt die relevant is voor het opmaken van het energieprestatiecertificaat. De ervaring leert dat al deze nuttige info vaak tot een beter resultaat leidt. Indien u volgende documenten ter beschikking heeft, legt u deze op voorhand klaar voor de energiedeskundige:
  • bouwplan op schaal van de woning volgens zijn huidige staat;
  • facturen en bijlagen van aannemers voor uitgevoerde werken aan de woning;
  • facturen van aangekochte bouwmaterialen voor de woning;
  • bestekken, werfverslagen, meetstaten, lastenboek, postinterventiedossier, foto’s;
  • documentatie van de verwarming, warm water installatie, ventilatiesysteem, airco’s;
  • EPB-aangifte van de woning (enkel beschikbaar voor woningen met bouwaanvraag na 1 januari 2006);
  • Vroeger afgeleverd geldig energieprestatiecertificaat van de woning;
  • Goedgekeurde subsidieaanvragen bij de netbeheerder, gemeente, overheid;
Bovenvermelde lijst is samenvatting van de aanstiplijst van de ontvangen documenten voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat die is uitgegeven door het VEA. De gedetailleerde lijst kunt u hier downloaden. [/toggle] [toggle title=”Krijg ik het EPC-certificaat onmiddellijk in handen?”] In tegenstelling met andere controles en keuringen, is het niet mogelijk om het EPC-certificaat onmiddellijk af te leveren aan het einde van het plaats bezoek. Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar onderstaande item “Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat?”. Wij streven ernaar om het energieprestatiecertificaat 5 werkdagen na het plaats bezoek af te leveren en op te sturen naar onze klanten. In afwachting van het originele papieren certificaat, kan een digitaal proefcertificaat per e-mail bezorgd worden. [/toggle] [toggle title=”Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat?”] De verkoper, verhuurder of zijn vertegenwoordiger zal een energiedeskundige van het type A contacteren voor de opmaak van het certificaat. De energiedeskundige inspecteert de woning tijdens een plaats bezoek. Hij zal eerst van start gaan met het verkennen van de woning en brengt de opbouw van het pand in kaart. Daarna zal de deskundige alle technische installaties inspecteren en opnemen in het verslag. In laatste instantie zal de deskundige de klaar gelegde documenten inkijken en nagaan of hier extra informatie kan verkregen worden om bij de verwerking en opmaak van het certificaat te gebruiken. Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar bovenstaande item “Kan ik documenten klaarleggen voor de energiedeskundige?”. Alle verzamelde gegevens worden door de energiedeskundige op kantoor verwerkt en ingevoerd in het verplicht te gebruiken softwareprogramma van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Aan de hand van de ingevoerde parameters, berekend het programma het kengetal voor de woning. Bij de berekening wordt onmiddellijk een proefcertificaat ter beschikking gesteld van de energiedeskundige. Deze zal het verkregen proefcertificaat nazien en opdracht geven om het originele certificaat te laten opmaken. [/toggle] [/accordion]

elektrische keuring

Elektrische keuring

gaskeuring

Gaskeuring